Hlavní organizátori:

DIVADLO LAB – KBT VŠMU Bratislava (SK) – ALICA

Charles Dodgson, oxfordský profesor matematiky, sa natrva­lo zapísal do histórie svetovej literatúry rozprávkami, ktoré vy­mýšľal pre dcérky svojho kolegu . V júli roku 2012 to bolo 150 rokov od jeho plavby člnom po Temži s Alicou Pleasance Lid­dellovou, v priebehu ktorej sa rodil obsah a forma jeho najvý­znamnejšieho diela. Na žiadosť desaťročnej Alice rozprávanie onoho nedeľného odpoludnia dostalo písomnú formu. Na motívy knihy Lewisa Carrolla Alica v krajine zázrakov napísal a odborne viedol hru Alica študentského divadla LAB bývalý prezident Kremnických gagov doc. Jozef Mokoš. Pod dramaturgicko-autorskú spoluprácu sa podpísala Ivana Macková a my všetci budeme môcť vidieť, v akých svetoch sa túlalo jedno malé dievčatko.

Dramaturgicko-autorská spolupráca Ivana Macková
Réžia: I. Macková,
Scéna, kostýmy a bábky: I. Macková,
Hudba: Mirnix Dirnix
Produkcia: A. Ružičková , A. Válek

Hrajú: S. Šmajdová, M. Ryšavá, L. Tandara

Predstavenie je vhodné pre deti od 12 rokov.

Viac na: http://divadlolab.sk/

Fotogaléria
DIVADLO LAB – KBT VŠMU Bratislava (SK) – ALICA. Foto © Michal DelimanDIVADLO LAB – KBT VŠMU Bratislava (SK) – ALICA. Foto © Michal DelimanDIVADLO LAB – KBT VŠMU Bratislava (SK) – ALICA. Foto © Michal DelimanDIVADLO LAB – KBT VŠMU Bratislava (SK) – ALICA. Foto © Michal Deliman