Partenaire principaux: Festival z verejných zdrojov
podporil
Fond na podporu umenia
Organisateurs supplémentaires:

Contacts

LES ADRESSES DES ORGANISATEURS PRINCIPAUX


Mesto Kremnica / La ville Kremnica
Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 KREMNICA, Slovaquie
IČO: 00320781

Nezisková organizácia NEO / Organisation non-bénéficiaire NEO
Blagoevova 9, 851 04 BRATISLAVA, Slovaquie
IČO: 42166403

G.A.G.-umelecká agentúra, spol. s r.o. / G.A.G.-agence artistique, SARL
Bernolákova 43, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA, Slovaquie
IČO: 00634395