Hlavní organizátori:

Kreatívny partner

Reklamná agentúra Enterprise, spol. s r.o. Banská Bystrica