Hlavní organizátori:

Slovenskej republiky

Vzdialenosti miest od Kremnice: