Hlavný partner

fpu logo

Spoluorganizátori

mesto-kremnica logo
neo logo
europska komisia logo
muzeum gyca logo
bbsk logo
neoart

Hlavný mediálny partner

rtv logo

Regionálny partner

za horami logo

Partneri

typografia logo
bognar logo
mecom logo
budis logo
mapy.sk logo
milsy logo
citroen logo
trickaren logo
grotto logo
urpiner logo
stara mama logo
nay logo

Mediálni partneri

tyzden logo
sadzv logo
dennikn logo
koncept zone logo
slovenka logo
Kamdomesta logo

Kreatívny partner

creativedepartment logo

Ďakujeme za podporu!