Hlavní organizátori:

Spoluusporiadatelia

KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o.
NEO ART, spol. s r.o. Bratislava


Občianske združenie Múzeum Gýča Kremnica


NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica


Knižnica Jána Kollára Kremnica


Občianske združenie 1115 Kremnica


SOV – Slovenské olympijské a športové múzeum, Bratislava