Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy

European festival of humour and satire Kremnica Gags

Na festival Kremnické gagy 2024 sa bude možné prihlásiť od októbra 2023 do apríla 2024.

The Kremnica Gags 2024 festival will be open for applications from October 2023 to April 2024.

KG kilovec