Hlavní organizátori:

Zlatý Gunár - Laureáti

LAUREÁTI MEDZINÁRODNEJ CENY ZLATÝ GUNÁR 2014


Divadelné inscenácie, kabarety

MESEBOLT BÁBSZÍNHÁS (HU): Posledný výlet BaltazÁra E. A JEHO NANEBOVSTÚPENIE

Hudobné produkcie (všetky žánre)

THOMAS & LORENZO (CH): SMOKING CHOPIN

Pouličné a pohybové produkcie (žonglovanie, kúzla, ilúzie, sochy, pantomíma, tanec)

Mr. TOONS „The Professional Idiot“ (DK): THE BALOONMAN

Produkcie pre deti (bábkové, divadelné, hudobné...)

TEATRO MATITA (SI): POZOR LOS!
DIVADLO LAB VŠMU Bratislava (SK): JÁNOŠÍK? JÁNOŠÍK! JÁNOŠÍK...

Karikatúry a iné recesistické výtvarné diela

Jiří Slíva (CZ)

Literárne, žurnalistické diela a umelecký prednes

Katarína Kerekesová, Katarína Moláková, Alexandra Salmela (SK): MIMI A LÍZA (Slovart, 2013)
Tobiáš Vacek, Praha (CZ): Charles Bukowski: ZÁPISKY STARÉHO PRASÁKA


LAUREÁTI OSOBITNÝCH CIEN 2014


Cena STANA RADIČA za objav roka

PREŠOVSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO Prešov (SK): SINGLE RADICALS

TRAFENÁ HUS – cena za niečo, nad čím aj humoristom rozum zastane

Voličom, ktorí novému županovi BBSK umožnili – okrem iného – vydávať noviny Náš kraj (resp. Bystrický kraj) s obsahom urážajúcim obete 2. svetovej vojny.

Cena za celoživotné dielo

Stano Kochan (SK)
Ivan Popovič (SK)
Peter Gregor (SK) – in memoriam


LAUREÁT GRAND PRIX FESTIVALU 2014

GOGOL & MÄX (DE): HUMOR IN CONCERT


Schválila Akadémia humoru KG´14
Kremnica, nedeľa 31. augusta 2014