Hlavní organizátori:

Kontakty

ADRESY HLAVNÝCH ORGANIZÁTOROV

Mesto Kremnica
Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 KREMNICA
IČO: 00320781

Nezisková organizácia NEO
Blagoevova 9, 851 04 BRATISLAVA
IČO: 42166403

G.A.G.-umelecká agentúra, spol. s r.o.
Bernolákova 43, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 00634395